1ME321 Webbteknik 1

Program

För att arbeta med laborationerna och uppgifterna behöver du en del program.

Webbläsare

Det finns en del skillnader i vad som stöds i olika webbläsare och hur de presenterar webbsidor, så du bör ha tillgång till flera olika webbläsare för att testa det som du utvecklar. Det är dock inte nödvändigt att i kursen testa allt i alla möjliga webbläsare, eftersom det kan bli ganska tidsödande. Den webbläsare som vi rekommendear att du använder i första hand är Firefox. Använd den för utveckling och sedan testar du någon gång i andra webbläsare, t.ex. Safari, Chrome, Opera och Edge. Den sistnämnda finns endast i Windows. Övriga finns i både Mac OS och Windows.

Då vi går igenom de sidor du skapar i laborationer/uppgifter använder vi Firefox, så du måste se till att det du redovisar fungerar i den webbläsaren.

Den senaste versionen av Firefox laddar du ner här: Mozilla Firefox

Webbeditor

För att skriva kod i HTML och CSS rekommendras du använda en texteditor med stöd för dessa språk. Då får du hjälp med syntaxen och vad olika koder heter. I demonstrationerna i filmer används Dreamweaver i kodläget. Om du använder datorerna i sal D1169 i Växjö, kan du också använda detta program, men se till att då endast använda kodläget.

Använder du datorerna i datorsalarna i Kalmar eller om du använder en egen dator, rekommenderas du använda Komodo Edit. Det är ett gratis program och texteditorn fungerar lika bra som kodläget i Dreamweaver.

Om du redan är van vid någon annan editor och föredrar den, så kan du naturligtvis fortsätta använda den. Men du bör ha en editor som ger stöd för både taggar och attribut i HTML samt koder i CSS. Det är bra om editorn också erbjuder en färgdialog, för att välja färger. De två editorer som nämnts här (Dreamweaver och Komodo Edit har det.)

Den senaste versionen av Komodo Edit laddar du ner här: Komodo Edit
(Det finns också en mer avancerad version som kan köpas, men det är fullt tillräckligt med gratisversionen.)

Bildredigeringsprogram

Vi tar inte upp så värst mycket om bildredigering i denna kurs. Det behandlas istället i andra kurser. Men vi tittar en del på anpassning av bilder för webben. I demostrationsfilmerna används Photoshop från Adobe. I datorsal D1169 i Växjö finns detta också installerat.

Använder du datorerna i Kalmar eller en egen dator, rekommenderas du istället använda gratisprogrammet Pixlr editor. Det körs genom webbläsaren och fungerar ungefär som Photoshop. Det är fullt tillräckligt för de behov som finns i kursen.

Länk till bildredigeringsprogrammet: Pixlr Editor

FirstClass

För att kommunicera med varandra i kursen använder vi konferenssystemet FirstClass. Detta är både ett konferenssystem och en webbserver. Du använder systemet för att få en del aktuell information i kursen, för att kunna ställa frågor eller kommunicera med kurskamrater samt för att redovisa uppgifter.

Det går att använda FirstClass via webbläsaren, men för att kunna använda FirstClass effektivt, behöver du ladda ner och installera klientprogrammet, som är gratis. På datorerna i datorsalarna är det redan installerat.

Ladda ner FirstClass klientprogram här: FirstClass klient

Då du laddat ner klientprogrammet, behöver du ställa in rätt server (fc.lnu.se), för att kunna logga in. Mer info ges i Introduktion till FirstClass samt filmen Kom igång med FirstClass

Program i datorsalar

På datorerna i datorsal D1169 i Växjö finns några Macintosh med nödvändiga program installerade. Där finns flera webbläsare, Dreamweaver, Komodo Edit, Photoshop och FirstClass klient. Det finns också många tomma bord, så du rekommenderas att ta med din egen dator.

I Kalmar finns inga datorer, utan endast bildskärmar och dockningsstationer, så ta med din egen dator.

Program på egen dator

På din egen dator rekommenderas du att ladda ner och installera de prgram som nämns på denna sida, dvs Firefox, Komodo Edit och FirstClass klient. Samtliga program är gratis och finns både för Mac OS och Windows.