1ME321 Webbteknik 1

Litteratur

Litteraturlistan finns i kursens kursplan (pdf) och återges här nedan.

Obligatoriska kurslitteratur

bok

Niederst Robbins, J. (2018) Learning Web Design, 5th Edition,
O'Reilly Media, Inc., ISBN 978-1-491-96020-2

bok

Garrett, J. J. (2011) The Elements of User Experience, Second edition,
New Riders. ISBN 978-0-321-68368-7

Även kursens webbplats (som du nu läser) samt eventuellt material som ges via FirstClass ingår i den obligatoriska kurslitteraturen.

Referenslitteratur

I föreläsningar och lektioner refereras det ibland till andra böcker, för att ge en presentation med flera aspekter. Dessa böcker är inte obligatoriska, utan de har varit hjälpmedel för föreläsaren. Du får naturligtvis själv gärna skaffa böckerna och läsa dem, men det är alltså inte nödvändigt i kursen.

En bok som finns tillgänglig gratis på webben är följande:

Lynch, P. J. & Horton S. (2016) Web Style Guide 4th Edition,
Tillgänglig på webben: https://webstyleguide.com/

Obligatorisk litteratur

Obligatorisk litteratur är sådan som du måste ta till dig i kursen. Dessa böcker kan inte ersättas med andra. Du måste läsa dem och kunna referera till dem i slutuppgiftens rapport.

Du skaffar själv litteraturen

Universitetet tillhandahåller inte kursböckerna, mer än att det finns en eller ett par exemplar i biblioteket och som kan läsas där.

Du ansvarar själv för att införskaffa kursböckerna. Gör det i god tid innan kursstart, eftersom du kommer att behöva dem redan första veckan.

Du köper böckerna i valfri butik, t.ex. adlibris.com eller bokus.com.

Årtal för böcker

Copyright-år för böcker är som årsmodeller för bilar. För böcker som ges ut på hösten anges ofta efterföljande år som copyright. I en del webbbutiker anges år för utgivning (eller tryckning). Så årtalen i butikens information kan skilja sig mot vad som anges i litteraturlistan. Kontrollera istället ISBN-numren.