1ME321 Webbteknik 1

Länkar

På denna sida ges ett antal länkar till webbsidor som kan vara användbara i kursen. Det är både länkar till sidor med mer information om kursens innehåll och resurssidor som kan vara användbara för att hitta material till de sidor du skapar i övningar och uppgifter. Det är inte obligatoriskt i kursen att du går igenom alla dessa länkar, utan se dem som referensverk samt breddnings- och fördjupningslitteratur.

Allmänna resurser för HTML, CSS, m.m.

w3schools.com
Denna webbplats har många bra tutorials och referenslistor för bl.a. HTML och CSS.
W3C
Webbplats för organisationen som bl.a. tar fram standards för många av de språk och tekniker som används på webben.

HTML

Referenslista för HTML5
Taggar och attribut i HTML5 (w3schools)
Validator för HTML
För validering av HTML-kod.

CSS

Referenslista för CSS
Egenskaper i CSS (w3schools)
Zen Garden
Klassiskt exempel på hur en webbsida kan presenteras på olika sätt med CSS
CSS Sticky Footer Layout
Exempel på hur man skapar en "sticky footer", en sidfot som alltid är antingen längst ner i fönstret eller längst ner på sidan.
CSS tricks "Sticky Footer"
Fler exempel på "sticky footer".
W3C CSS Validation Service
För validering av CSS-kod.

Responsiv webbdesign

Responsive Web Design
Marcottes artikel där responsiv webbdesign introduceras (Ethan Marcotte, A List Apart)
Why you don't need device specific breakpoints
Artikel om responsiv design (Justin Avery, responsivedesign.is)
Using the viewport meta tag to control layout on mobile browsers
Beskrivning av meta-taggen för val av viewport (Mozilla Developer Network)

Internet

Warriors of the Net
Klassisk film som illustrerar tekniker vid kommunikation på Internet (TNG Medialab). Klicka på länken Movie, för att välja version av filmen eller gå till den direkt på YouTube.

Projekt, prototyper, målgrupp, användartest, m.m.

Usability.gov
Guide för utveckling av "usable & useful web sites" (U.S. Department of Health & Human Services)
Example Usability Test with a Paper Prototype
Kort film som visar hur en pappersprototyp kan användas.
How to Conduct a Simple User Test with Jakob Nielsen
Film med en intervju med Jakob Nielsen.
Usability testing
Av Amberlight. Delvis reklam för företaget, men bra illustration av varför, när och hur man genomför användartest.

Bilder, m.m.

pixabay.com
Arkiv med många bilder som kan användas gratis.
freedigitalphotos.net
Många bilder i olika kategorier. Fria att använda, om man refererar till källan.
Wikimedia Commons
Många bilder, ljud och filmer som får användas under creative commons - många helt fritt.
Royalty-Free Music
En samling med musik som får användas helt fritt. Inspelade av Kevin MacLeod.
Lorem Ipsum
Generator för lorem ipsum nonsenstext, som kan användas som utfyllnad då man tar fram och testar en layout.

Webbtjänster

Google anpassad sökmotor
Googles tjänst för att skapa en anpassad sökmotor (Google)
Google Analytics
Googles tjänst för besöksstatistik (Google).
Gratis Formulär på olzzon.com
Tjänst för att kunna skicka ett formulärs innehåll till en epost-adress. Du kan själv förändra formuläret som ges i deras exempel.

Regeldokument, etc. i kursen

Kursplan för 1ME321 [pdf]
Kursplanen för denna kurs (Linnéuniversitetet)
Examinationsregler i medieteknik [pdf]
Regeldokument för examination i kurser i medieteknik (Linnéuniversitetet)
Lokala regler för examinationer på grundnivå och avancerad nivå vid Linnéuniversitetet [pdf]
Regeldokumentet som medietekniks regler utgår ifrån (Linnéuniversitetet)
Guide till Harvardsystemet
Beskrivning av Harvardsystemet för referenser (Högskolan i Borås)
Intro till FirstClass
Kort användarmanual för användning av FirstClass klient (Linnéuniversitetet)
Upphovsrättslagen
Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk.

Program

Länkar till sidor där du kan ladda ner program som behövs i kursen hittar du på Program-sidan.

Upphovsrätt

Tänk på att det inte är tillåtet att kopiera texter, bild, kod, m.m. från andra webbsidor, om det inte uttryckligen anges att du får göra det.

Du kan också kontakta upphovsmannen eller webbplatsens ägare och fråga om du får använda materialet.

Brutna länkar

Samtliga länkar på denna sida är kontrollerade innan kursstart, men de kan ju ändrats därefter. Så meddela kursansvarig lärare, om du upptäcker att en länk inte fungerar eller om den verkar gå till annat innehåll än vad som anges av beskrivningen.

Förslag på länkar

Har du förslag på andra länkar, som du tycker borde vara med på denna sida? Skicka dem då till kursansvarig lärare.