1ME321 Webbteknik 1

Välkommen till webbplatsen för kursen Webbteknik 1, 7,5hp

Kursen är en introduktionskurs i webbteknik och tar upp områden som informationsarkitektur och användarcentrerad design för webbutveckling. I kursens praktiska moment introduceras språken HTML och CSS. Det finns också ett litet avsnitt om digitala medier (framför allt bilder) för webben.

dator och mobil med texterna http, HTML, CSS och WWW

Olika kurstillfällen

Kursen ges för flera olika studentgrupper. På hösten ges den för ett antal program både i Kalmar och Växjö samt som fristående kurs i Växjö. På våren ges den som en fristående distanskurs. I navigeringsmenyn väljer du termin och får bl.a. fram veckoplanering och schema.

Denna webbplats

Övrigt material på denna webbplats är gemensamt för alla kurstillfällen. I navigeringsmenyn hittar du länkar till webbföreläsningar, uppgifter och laborationer, m.m. Börja med att orientera dig på webbplatsen, genom att gå igenom de olika sidorna.

Kursplan

Kursens kursplan: pdf

Introduktionsbrev vt19

Detta brev har skickats ut med mail till alla antagna studenter:
1ME321_introbrev_vt19.pdf