1ME321 Webbteknik 1

Höstterminen (ht19)

Om kursen

Detta är kursomgången som ges för följande utbildningar:

  • Interaktionsdesigner (ID), 180hp
  • Utveckling och drift av mjukvarusystem (UDM), 180hp
  • Webbprogrammerare (WP), 120hp
  • Interaktiva medier och webbteknologier (IMWT), 180hp
  • Fristående kurs på campus (FK), 7,5hp
tidslinje med de olika kursomgångarna

Programmen ID, UDM och WP ges både på campus i Kalmar och på distans. Programmet IMWT och fristående kurs ges på campus i Växjö. I programmen ligger kursen i årskurs 1 och är alltså en av de första kurserna som du läser i din utbildning. Kursen samkörs under läsperiod 1, höstterminens första nio veckor (v.36-44).

I veckoplanen ser du en planering vecka för vecka. Där finns också läsanvisningar och länkar till schemat i TimeEdit, för de schemalagda aktiviteterna (lektioner, handledning och deadlines).

Lektionsdokument läggs upp på sidan Lektioner i samband med varje lektion.

På Studentsidor kommer det läggas det upp länkar till de webbsidor som ni skapar i den första uppgiften.

Registrering / avregistrering

Länkar för registrering och anskaffande av studentkonto samt FirstClass-konto finns på startsidan. Registreringen är endast öppen under två veckor – veckan innan kursstart och första veckan efter kursstart. Det är viktigt att du registrerar dig under denna period. Det är också viktigt att du sedan deltar aktivt i kursen.

Obs!

Vi måste registrera avbrott på "inaktiva studenter", dvs de som endast registrerat sig och sedan inte deltar. Kontroll av att du kommit igång och därmed är "aktiv", sker under kursens andra vecka i en mapp i FirstClass, där du måste göra ett inlägg. Denna mapp är endast tillgänglig under den andra veckan, så det är viktigt att du då loggar in och gör ett inlägg. De som inte gör det anses vara "inaktiva" och under kursens tredje vecka registrerar vi ett avbrott på dem.

Symbol för programmen ID, UDM, WP och IMWT samt Fristående kurs