1ME321 Webbteknik 1

Höstterminen (ht18)

Om kursen

Detta är kursomgången som ges för följande utbildningar:

  • Interaktionsdesigner (ID), 180hp
  • Utveckling och drift av mjukvarusystem (UDM), 180hp
  • Webbprogrammerare (WP), 120hp
  • Interaktiva medier och webbteknologier (IMWT), 180hp
  • Fristående kurs på campus (FK), 7,5hp

Programmen ID, UDM och WP ges både på campus i Kalmar och på distans. Programmet IMWT och fristående kurs ges på campus i Växjö. Alla dessa kurstillfällen samkörs under samma period, läsperiod 1 under höstterminen. Denna period är de nio första veckorna av höstterminen, dvs vecka 36-44. I programmen ligger kursen i årskurs 1 och är alltså en av de första kurserna som du läser i din utbildning.

På denna webbplats finns redan inspelade föreläsningar och instruktioner för uppgifter/laborationer. Allt detta används för samtliga kurstillfällen, så oavsett om du är campus- eller distansstudent tar du del av de inspelade föreläsningarna på egen hand. Dessa kompletteras också med schemalagda lektioner och handledning. För campusstudenter ges lektionerna och handledningstillfällena i sal i Kalmar och Växjö. För distansstudenter ges detta över nätet.

I veckoplanen ser du en planering vecka för vecka. Där finns läsanvisningar samt länkar till föreläsningar och uppgifter/laborationer. Där finns också länkar till schemat i TimeEdit, för de schemalagda aktiviteterna (lektioner, handledning och deadlines för inlämningsuppgifter).

Lektionsdokument läggs upp på sidan Lektioner i samband med varje lektion.

På sidan med Studentsidor läggs det upp länkar till de webbsidor som ni ska skapa i den första uppgiften.

Symbol för programmen ID, UDM, WP och IMWT samt Fristående kurs