1ME321 Webbteknik 1

Föreläsning 1

Introduktion till webbteknik

Färeläsningen består av ett antal filmer, som du går igenom på egen hand. Du bör titta på dem i den ordning som de här visas. Klicka på en film, för att starta den. Klicka sedan på rutan längst ner till höger i filmen, för att förstora den.

intro-1 Intro till webbteknik

(11 min.)

intro-2 Historik - datorer och Internet

(13 min.)

acd-1 Intro till användarcentrerad design

(7 min.)

intro-3 Webbadresser

(17 min.)

intro-4 Datakommunikation

(17 min.)


Föreläsningsdokument

Föreläsningsbilder

Här finns pdf-dokument med de föreläsningsbilder som används i filmerna.

Exempelfiler

Här finns zip-filer med de exempel som används i föreläsningarna.

  • intro-1: -
  • intro-2: -
  • acd-1: -
  • intro-3: intro-ex3.zip
  • intro-4: -

De som markeras med streck har inga exempelfiler.