1ME321 Webbteknik 1

Välkommen till webbplatsen för kursen Webbteknik 1, 7,5hp

Kursen är en introduktionskurs i webbteknik och tar upp områden som informationsarkitektur och användarcentrerad design för webbutveckling. I kursens praktiska moment introduceras språken HTML och CSS. Det finns också ett litet avsnitt om digitala medier (framför allt bilder) för webben.

dator och mobil med texterna http, HTML, CSS och WWW

Olika kurstillfällen

Kursen ges i flera omgångar för olika studentgrupper. På hösten ges den i tre grupper för olika program i både Kalmar och Växjö samt som fristående kurs i Växjö. På våren ges den som distanskurs. Du ser grupperna i rutorna i sidokolumnen (eller längst ner på sidan, om du nu tittar på en mobil). I navigeringsmenyn väljer du din kursomgång och får bl.a. fram veckoplanering och schema.

Denna webbplats

Övrigt material på denna webbplats är gemensamt för alla kurstillfällen. I navigeringsmenyn hittar du länkar till webbföreläsningar, uppgifter och laborationer, m.m. Börja med att orientera dig på webbplatsen, genom att gå igenom de olika sidorna.

Kursintro vt18

Titta igenom följande filmer (spellista med sju filmer, totalt 45 min.) för att få en introduktion till kursen:

Bilderna som används i kursintron: kursintro-vt18.pdf

Länkar som finns med i dokumentet: